Lời nói đầu trong chủ đề: "Nhật Ký Hoạt Động"

Đây sẽ là nơi để cá nhân tôi ghi chép lại những hoạt động của bản thân, đã và đang làm gì và sẽ làm được gì? Từ đó, suy ngẫm và rút ra những bài học.. rồi một mai sẽ tươi sáng trên con đường lựa chọn đúng và phù hợp một tài năng trong vô vàn người trong xã này.